เขตพื้นที่จัดส่ง

เขตวัดที่อยู่

แขวง

คลองเตยคลองเตยนอกถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตยแขวงคลองเตย 

คลองเตยในถนนสุนทรโกษา ม.6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตยแขวงคลองเตย 

ต้นไทรย์ถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุช) ม.6 แขวงพระโขนง เขตคลองเตยแขวงพระโขนง 

ใต้ม.11 แขวงพระโขนง เขตคลองเตยแขวงพระโขนง 

ทองในถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุช) ม.6 แขวงพระโขนง เขตคลองเตยแขวงพระโขนง 

ยางถนนสุขุมวิท 77 ม.9 แขวงพระโขนง เขตคลองเตยแขวงพระโขนง 

สะพานถนนกล้วยน้ำไท ม.13 แขวงพระโขนง เขตคลองเตยแขวงพระโขนง 
เขตคลองสานทองธรรมชาติแขวงคลองสาน เขตคลองสานแขวงคลองสาน 
 ทองนพคุณแขวงคลองสาน เขตคลองสานแขวงคลองสาน 
 ทองเพลงถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสานแขวงคลองต้นไทร 
 พิชยญาติการามแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสานแขวงสมเด็จเจ้าพระยา 
 เศวตฉัตรแขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสานแขวงบางลำภูล่าง 
 สุทธารามคลองบางไส้ไก่ แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสานแขวงบางลำภูล่าง 
 สุวรรณถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสานแขวงคลองต้นไทร 
 อนงคารามแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสานแขวงสมเด็จเจ้าพระยา 
เขตคลองสามวาคู้บอนถนนคันนายาว ม.7 แขวงบางชัน เขตคลองสามวาแขวงบางชัน 
 จินดิตวิหารบึงไผ่ ม.8 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวาแขวงทรายกองดิน 
 บัวแก้วศรัทธาธรรมถนนนิมิตรใหม่ ม.2 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวาแขวงทรายกองดิน 
 บ้านกลาง221 ม.21 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวาแขวงสามวาตะวันออก 
 แป้นทองโสภารามม.14 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวาแขวงสามวาตะวันตก 
 พระยาสุเรนทร์ถนนพระยาสุเรนทร์ ม.8 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวาแขวงสามวาตะวันตก 
 ลำกะดานถนนนิมิตใหม่ ม.10 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวาแขวงสามวาตะวันออก 
 ศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรมคลองซอยที่ 9 ม.8 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวาแขวงสามวาตะวันออก 
 สัมมาชัญญาวาสถนนพระยาสุเรนทร์ ม.8 แขวงบางชัน เขตคลองสามวาแขวงบางชัน 
 สุขใจบ้านสุขใจ ม.6 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวาแขวงสามวาตะวันออก 
 สุทธิสะอาดถนนนิมิตรใหม่ ม.4 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวาแขวงสามวาตะวันออก 
เขตคันนายาวคลองครุบ้านคลองครุ ม.10 แขวงคันนายาว เขตคันนายาวแขวงคันนายาว 
 ราษฎร์ศรัทธาธรรมคลองบางชัน ม.5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาวแขวงคันนายาว 
เขตจตุจักรเทวสุนทรคลองบางเขน ม.19 แขวงลาดยาว เขตจตุจักรแขวงลาดยาว 
 เสมียนนารีถนนวิภาวดีรังสิต ม.2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักรแขวงลาดยาว 
เขตจอมทองแก้วไพฑูรย์ถนนเอกชัย ม.10 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทองแขวงบางขุนเทียน 
 ไทรถนนเอกชัย ม.2 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทองแขวงบางขุนเทียน 
 นาคนิมิตรราษฎร์บำรุงถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 8 ม.5 แขวงจอมทอง เขตจอมทองแขวงจอมทอง 
 นางนองถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทองแขวงบางค้อ 
 บางขุนเทียนกลางถนนจอมทอง ม.7 แขวงจอมทอง เขตจอมทองแขวงจอมทอง 
 บางขุนเทียนนอกถนนจอมทอง ซอยวัจนะ ม.7 แขวงจอมทอง เขตจอมทองแขวงจอมทอง 
 บางขุนเทียนในถนนจอมทอง ม.1 แขวงจอมทอง เขตจอมทองแขวงจอมทอง 
 บางประทุนนอกถนนเอกชัย ม.2 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทองแขวงบางขุนเทียน 
 โพธิ์แก้วถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.3 แขวงจอมทอง เขตจอมทองแขวงจอมทอง 
 โพธิทองม.4 แขวงบางมด เขตจอมทองแขวงบางมด 
 มงคลวรารามถ.ดาวคนอง-จอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทองแขวงบางค้อ 
 ยายร่มถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.6 แขวงบางมด เขตจอมทองแขวงบางมด 
 ราชโอรสารามถ.ริมคลองด่าน แขวงบางค้อ เขตจอมทองแขวงบางค้อ 
 ศาลาครืนถนนริมคลองบางหว้า แขวงบางค้อ เขตจอมทองแขวงบางค้อ 
 สิงห์ถนนเอกชัย ม.3 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทองแขวงบางขุนเทียน 
 สีสุกถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.6 แขวงบางมด เขตจอมทองแขวงบางมด 
 หนังริมคลองด่าน แขวงบางค้อ เขตจอมทองแขวงบางค้อ 
เขตดอนเมืองคลองบ้านใหม่คลองบ้านใหม่ ม.6 แขวงสีกัน เขตดอนเมืองแขวงสีกัน 
 ดอนเมืองถนนวิภาวดีรังสิต ม.2 แขวงสีกัน เขตดอนเมืองแขวงสีกัน 
 เทพนิมิตต์บ้านสีกัน ม.4 แขวงสีกัน เขตดอนเมืองแขวงสีกัน 
 พรหมรังษีบ้านสีกัน ม.5 แขวงสีกัน เขตดอนเมืองแขวงสีกัน 
 เวฬุวนารามแขวงสีกัน เขตดอนเมืองแขวงสีกัน 
 สายอำพันธ์เอมสารม.4 แขวงสีกัน เขตดอนเมืองแขวงสีกัน 
 สีกันบ้านสีกัน ม.5 แขวงสีกัน เขตดอนเมืองแขวงสีกัน 
เขตดินแดงกุนนทีรุทธารามถนนสุทธิสารวินิจฉัย ม.2 แขวงดินแดง เขตดินแดงแขวงดินแดง 
 พรหมวงศารามแขวงดินแดง เขตดินแดงแขวงดินแดง 
เขตดุสิตแก้วฟ้าจุฬามณีถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตแขวงถนนนครไชยศรี  
 จอมสุดารามถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงถนนนครไชยศรี  
 จันทรสโมสร ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงถนนนครไชยศรี 
 เทวราชกุญชรแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต แขวงวชิรพยาบาล  
 ธรรมาภิรตารามถนนเตชะวนิช แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงถนนนครไชยศรี 
 น้อยนพคุณถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงถนนนครไชยศรี  
 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แขวงดุสิต เขตดุสิต แขวงดุสิต 
 โบสถ์ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิตแขวงดุสิต 
 ประชาระบือธรรมถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงถนนนครไชยศรี 
 ประสาทบุญญาวาส ถนนดาวข่าง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิตแขวงวชิรพยาบาล 
 ราชผาติการามแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต แขวงวชิรพยาบาล  
 ราชาธิวาสวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต แขวงวชิรพยาบาล  
 สมณานัมบริหาร แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต แขวงสี่แยกมหานาค  
 สวัสดิ์วารีสีมาราม ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงถนนนครไชยศรี  
 สุคันธาราม แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต แขวงสวนจิตรลดา  
 ใหม่ทองเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต แขวงถนนนครไชยศรี 
 อัมพวันถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตแขวงถนนนครไชยศรี 
เขตธนบุรีกระจับพินิจ ถนนสายสัมพันธ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรีแขวงบุคคโล 
 กลางดาวคนองถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี แขวงบุคคโล  
 กันตทาราราม คลองบางน้ำชน แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี แขวงตลาดพลู  
 กัลยาณมิตรแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์ 
 จันทาราม แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี แขวงบางยี่เรือ  
 ดาวคนองคลองดาวคนอง แขวงบุคคโล เขตธนบุรี แขวงบุคคโล 
 บางน้ำชนถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี แขวงบุคคโล  
 บางสะแกนอก คลองบางสะแก แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี แขวงตลาดพลู  
 บางสะแกในแขวงตลาดพลู เขตธนบุรี แขวงตลาดพลู  
 บางไส้ไก่ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรีแขวงหิรัญรูจี  
 บุคคโล ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี แขวงบุคคโล 
 บุปผาราม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์  
 ประดิษฐาราม ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี แขวงหิรัญรูจี  
 ประยุรวงศาวาส แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี แขวงวัดกัลยาณ์  
 โพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี แขวงบางยี่เรือ  
 ราชคฤห์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรีแขวงบางยี่เรือ  
 ราชวรินทร์ ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี แขวงบุคคโล  
 วรามาตยภัณฑสาราราม ถนนเทอดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี แขวงตลาดพลู  
 เวฬุราชิณแขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี แขวงบางยี่เรือ  
 สันติธรรมารามถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี แขวงบุคคโล  
 สุทธาวาสบางน้ำชน แขวงบุคคโล เขตธนบุรีแขวงบุคคโล 

หิรัญรูจีแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรีแขวงหิรัญรูจี 

ใหญ่ศรีสุพรรณแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรีแขวงหิรัญรูจี 

ใหม่ยายนุ้ยถนนวุฒากาศ ซ.อรรถวิมล แขวงตลาดพลู เขตธนบุรีแขวงตลาดพลู  
 อินทารามแขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรีแขวงบางยี่เรือ 
เขตบางกอกน้อยครุฑถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อยแขวงบ้านช่างหล่อ 
 เจ้าอามถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อยแขวงบางขุนนนท์ 
 ฉิมทายกาวาสถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อยแขวงศิริราช 
 ชิโนรสารามแขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อยแขวงบ้านช่างหล่อ 
 เชิงเลนม.แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อยแขวงบางขุนศรี 
 ไชยทิศถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อยแขวงบางขุนนนท์ 
 ดงมูลเหล็กถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อยแขวงบ้านช่างหล่อ 
 ดุสิดารามแขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อยแขวงอรุณอมรินทร์ 
 นายโรงถนนจรัญสนิทวงศ์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อยแขวงอรุณอมรินทร์ 
 บางขุนนนท์ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อยแขวงบางขุนนนท์ 
 บางบำหรุถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อยแขวงอรุณอมรินทร์ 
 บางเสาธงถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อยแขวงบางขุนศรี 
 ปฐมบุตรอิศราราม(ปฐมบุตรอิสราราม)ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อยแขวงอรุณอมรินทร์ 
 พระยาทำแขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อยแขวงบ้านช่างหล่อ 
 เพลงวิปัสสนาถนนจรัลสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อยแขวงบางขุนศรี 
 โพธิ์เรียงถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อยแขวงบ้านช่างหล่อ 
 ภาวนาภิรตารามแขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อยแขวงบางขุนนนท์ 
 มะลิถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อยแขวงบางขุนศรี 
 ยางสุทธารามถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อยแขวงบ้านช่างหล่อ 
 รวกสุทธารามถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อยแขวงบางขุนศรี 
 ระฆังโฆสิตารามแขวงศิริราช เขตบางกอกน้อยแขวงศิริราช 
 ละครทำถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อยแขวงบ้านช่างหล่อ 
 วิเศษการถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อยแขวงศิริราช 
 ศรีสุดารามแขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อยแขวงบางขุนนนท์ 
 สีหไกรสรถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อยแขวงบ้านช่างหล่อ 
 สุทธาวาสคลองลัดวัดทอง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อยแขวงบ้านช่างหล่อ 
 สุวรรณคีรีถนนรุ่งประชา แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อยแขวงอรุณอมรินทร์ 
 สุวรรณารามแขวงศิริราช เขตบางกอกน้อยแขวงศิริราช 
 ใหม่ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อยแขวงบางขุนนนท์ 
 อมรทายิการามถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อยแขวงบ้านช่างหล่อ 
 อมรินทรารามแขวงศิริราช เขตบางกอกน้อยแขวงศิริราช 
 อัมพวาถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อยแขวงบ้านช่างหล่อ 
 เขตบางกอกใหญ่ เครือวัลย์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่แขวงวัดอรุณ 
 เจ้ามูลถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่แขวงวัดท่าพระ 
 ดีดวดถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่แขวงวัดท่าพระ 
 ท่าพระถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่แขวงวัดท่าพระ 
 นาคกลางแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่แขวงวัดอรุณ 
 ประดู่ฉิมพลีถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่แขวงวัดท่าพระ 
 ประดู่ในทรงธรรมถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่แขวงวัดท่าพระ 
 โมลีโลกยารามแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่แขวงวัดอรุณ 
 ราชสิทธารามแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่แขวงวัดอรุณ 
 สังข์กระจายแขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่แขวงวัดท่าพระ 
 หงส์รัตนารามแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่แขวงวัดอรุณ 
 ใหม่พิเรนทร์ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่แขวงวัดอรุณ 
 อรุณราชวรารามถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่แขวงวัดอรุณ 
บางกะปิจันทวงศาราม(กลาง) ถนนลาดพร้าว(ซอย132) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ แขวงคลองจั่น 
 เทพลีลาถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิแขวงหัวหมาก  
 พระไกรสีห์ถนนรามคำแหง 23 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก  
 ศรีบุญเรืองถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิแขวงหัวหมาก 
บางขุนเทียนกกถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.1 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม 
 กำแพง ถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน แขวงแสมดำ 
 ท่าข้าม ม.4 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม  
 แทนวันดีเจริญสุข แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน แขวงแสมดำ  
 แทนวันดีสุขาราม ม.4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียนแขวงแสมดำ  
 ธรรมคุณารามบ้านท่าข้าม ม.9 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียนแขวงท่าข้าม  
 บัวผันม.2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม  
 บางกระดี่ ถนนบางกะดี่ ม.8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน แขวงแสมดำ  
 ปทีปพลีผลบ้านท่าข้าม ม.8 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม  
 ประชาบำรุง บ้านลูกวัว ม.9 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม  
 พรหมรังษี บ้านพรหมแดน ม.4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน แขวงแสมดำ  
 เลา ถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.1 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม 
 สะแกงามถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน แขวงแสมดำ  
 สุธรรมวดี บางกระดี่ ม.1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน แขวงแสมดำ 
 แสมดำ ถนนแสมดำ ม.3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน แขวงแสมดำ 
 หัวกระบือ ม.7 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียนแขวงท่าข้าม  
เขตบางเขน ไตรรัตนาราม คลองสามขา ม.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์  
 บางบัว ถนนพหลโยธิน ซอยไวปรีชา ม.1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ 
 พระศรีมหาธาตุ ถนนพหลโธิน ม.6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์  
 ศิริพงษ์ธรรมนิมิต ถนนรามอินทรา ม.6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขนแขวงท่าแร้ง  
เขตบางคอแหลม จันทร์นอก ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม แขวงบางโคล่  
 จันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม แขวงบางโคล่  
 ไทรแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม แขวงบางโคล่  
 บางโคล่นอกถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม แขวงบางโคล่  
 ไผ่เงินโชตนารามถนนจันทร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม แขวงบางโคล่ 
 ราชสิงขร ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม แขวงวัดพระยาไกร  
 เรืองยศสุทธาราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม แขวงบางโคล่  
 ลาดบัวขาว ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม  
 วรจรรยาวาส ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลมแขวงวัดพระยาไกร  
 อินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุงบ้านบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม  
เขตบางแค บุณยประดิษฐ์ คลองบางแวก ม.2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค แขวงบางไผ่  
 พรหมสุวรรณสามัคคี บ้านเศรษฐกิจ ม.4 แขวงบางไผ่ เขตบางแค แขวงบางไผ่  
 ม่วงคลองภาษีเจริญ ม.2 แขวงหลักสอง เขตบางแค แขวงหลักสอง 
 ราษฎร์บำรุง ถนนเพชรเกษม 69 ม.9 แขวงหลักสอง เขตบางแคแขวงหลักสอง  
 ศาลาแดง คลองทวีวัฒนา ม.6 แขวงบางไผ่ เขตบางแคแขวงบางไผ่  
เขตบางนา บางนานอก ถนนสรรพาวุธ ม.3 แขวงบางนา เขตบางนาแขวงบางนา 
 บางนาในถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา แขวงบางนา 
 ผ่องพลอยวิริยาราม ถนนสุขุมวิท 105 ม.7 แขวงบางนา เขตบางนาแขวงบางนา  
 ศรีเอี่ยม ถนนบางนา-ตราด ม.11 แขวงบางนา เขตบางนา แขวงบางนา  
เขตบางรัก แก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก แขวงมหาพฤฒาราม 
 ม่วงแค ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก แขวงบางรัก  
 มหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรักแขวงมหาพฤฒาราม  
 สวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก แขวงบางรัก  
 หัวลำโพงถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก แขวงสี่พระยา  
เขตบึงกุ่ม นวลจันทร์ม.12 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม แขวงคลองกุ่ม  
 บางเตย ถนนสุขาภิบาล 1 ม.6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่มแขวงคลองกุ่ม  
 บุญศรีมุนีกรณ์ ม.11 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม แขวงคลองกุ่ม  
 พิชัย ถนนสุขาภิบาล 2 ม.1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม แขวงคลองกุ่ม  
 สุวรรณประสิทธิ์ม.13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม แขวงคลองกุ่ม 
เขตปทุมวัน ชัยมงคล ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวันแขวงรองเมือง  
 ชำนิหัตถการ ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน แขวงรองเมือง  
 ดวงแข ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน แขวงรองเมือง  
 บรมนิวาส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน แขวงรองเมือง  
 ปทุมวนาราม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน 
 สระบัว ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน แขวงรองเมือง  
เขตประเวศ กระทุ่ม ถนนสุขุมวิท(อ่อนนุช) ม.3 แขวงประเวศ เขตประเวศแขวงประเวศ  
 แก้วพิทักษ์เจริญธรรม ถนนสุขุมวิท(103) ม.15 แขวงประเวศ เขตประเวศ แขวงประเวศ  
 คุณแม่จันทร์ คลองคุณแม่จันทร์ ม.2 แขวงประเวศ เขตประเวศ แขวงประเวศ  
 ตะกล่ำ ม.3 แขวงหนองบอน เขตประเวศแขวงหนองบอน  
 ทุ่งลานนา(ชมทองผินถวิลอุปถัมภ์) ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3-1 ถนนสุขุมวิท 103 165 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ แขวงดอกไม้  
 ทุ่งเศรษฐีบ้านทุ่งเศรษฐี ม.8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ แขวงดอกไม้  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คณิกาผล ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงป้อมปราบ  
 ดิสานุการามถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแขวงวัดเทพศิรินทร์ 
 เทพศิรินทราวาสแขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแขวงวัดเทพศิรินทร์ 
 เทวีวรญาติถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแขวงวัดเทพศิรินทร์ 
 พระพิเรนทร์ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแขวงบ้านบาตร 
 พลับพลาชัย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแขวงป้อมปราบ  
 มังกรกมลาวาส แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงป้อมปราบ  
 สระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงบ้านบาตร  
 สิตาราม ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงคลองมหานาค  
 สุนทรธรรมทาน ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงวัดโสมนัส  
 โสมนัสวิหารแขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแขวงวัดโสมนัส  
เขตพญาไทไผ่ตันถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทแขวงสามเสนใน 
เขตพระโขนงธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร ถนนสุขุมวิท ม.5 แขวงบางจาก เขตพระโขนงแขวงบางจาก  
 บุญรอดธรรมารามถนนสุขุมวิท 56 แขวงบางจาก เขตพระโขนงแขวงบางจาก 
 ราษฎร์ศรัทธาธรรมถนนสุขุมวิท 93 ม.2 แขวงบางจาก เขตพระโขนงแขวงบางจาก 
 วชิรธรรมสาธิตแขวงบางจาก เขตพระโขนงแขวงบางจาก 
เขตพระนครชนะสงคราม แขวงชนะสงคราม เขตพระนครแขวงชนะสงคราม  
 ตรีทศเทพแขวงบ้านพานถม เขตพระนครแขวงบ้านพานถม 
 ทิพยวารีวิหาร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร แขวงวังบูรพาภิรมย์  
 เทพธิดารามแขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร แขวงสำราญราษฎร์  
 นรนาถสุนทริการามแขวงวัดสามพระยา เขตพระนครแขวงวัดสามพระยา 
 บวรนิเวศวิหารแขวงบวรนิเวศ เขตพระนครแขวงบวรนิเวศ 
 บุรณศิริมาตยารามแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนครแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ 
 ปรินายกแขวงบ้านพานถม เขตพระนครแขวงบ้านพานถม 
 พระเชตุพนวิมลมังคลารามแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนครแขวงพระบรมมหาราชวัง 
 มกุฏกษัตริยารามแขวงบางขุนพรหม เขตพระนครแขวงบางขุนพรหม 
 มหรรณพารามแขวงเสาชิงช้า เขตพระนครแขวงเสาชิงช้า 
 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนครแขวงพระบรมมหาราชวัง 
 ราชนัดดารามแขวงบวรนิเวศ เขตพระนครแขวงบวรนิเวศ 
 ราชบพิธสถิตมหาสีมารามแขวงวัดราชบพิธ เขตพระนครแขวงวัดราชบพิธ 
 ราชบุรณะแขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนครแขวงวังบูรพาภิรมย์ 
 ราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนครแขวงพระบรมมหาราชวัง 
 สังเวชวิศยารามแขวงวัดสามพระยา เขตพระนครแขวงวัดสามพระยา 
 สามพระยาแขวงวัดสามพระยา เขตพระนครแขวงวัดสามพระยา 
 สุทัศนเทพวรารามถนนตีทอง,ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนครแขวงวัดราชบพิธ 
 ใหม่อมตรสถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม เขตพระนครแขวงบ้านพานถม 
 อินทรวิหารถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนครแขวงบางขุนพรหม 
 เอี่ยมวรนุชถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม เขตพระนครแขวงบ้านพานถม 
เขตภาษีเจริญ กำแพง บ้านสายแวก ม.10 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ แขวงบางแวก 
 กำแพง ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ แขวงปากคลองภาษีเจริญ  
 คูหาสวรรค์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ แขวงคูหาสวรรค์  
 โคนอนถนนพัฒนาการ ม.3 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า 

จันทร์ประดิษฐารามคลองบางจาก ม.2 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญแขวงบางด้วน 

ชัยฉิมพลีคลองบางแวก ม.6 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญแขวงบางแวก 

ตะโนคลองบางจาก ม.8 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญแขวงบางแวก 

ตะล่อมม.1 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญแขวงคลองขวาง 

โตนดถนนสายบางแวก ม.1 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญแขวงบางแวก 

ทองศาลางามถนนเพชรเกษม(ซอย 20 ) แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญแขวงปากคลองภาษีเจริญ 

นกคลองบางแวง แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญแขวงคูหาสวรรค์ 

นวลนรดิศม.7 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญแขวงปากคลองภาษีเจริญ 

นาคปรกถนนเทอดไทย แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญแขวงปากคลองภาษีเจริญ 

นางชีแขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญแขวงปากคลองภาษีเจริญ 

นิมมานรดีถนนเพชรเกษม ม.15 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญแขวงบางหว้า 

บางแวกคลองบางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญแขวงคูหาสวรรค์ 

โบสถ์อินทรสารเพชรคลองชักพระ ม.2 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญแขวงบางแวก 

ประดู่บางจากถนนเบญจะ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญแขวงปากคลองภาษีเจริญ 

ปากน้ำแขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญแขวงปากคลองภาษีเจริญ 

ปากน้ำฝั่งใต้แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญแขวงคูหาสวรรค์ 

เพลงถนนพัฒนาการ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญแขวงปากคลองภาษีเจริญ 

มะพร้าวเตี้ยถนนจรัลสนิทวงศ์ ซ.พาณิชย์ธนฯ ม.4 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญแขวงคลองขวาง 

ยางบางจากถนนเพชรเกษม แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญแขวงคูหาสวรรค์ 

รางบัวคลองภาษีเจริญ ม.6 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญแขวงบางหว้า 

วิจิตรการนิมิตรคลองชักพระ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญแขวงคูหาสวรรค์ 

อัปสรสวรรค์แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญแขวงปากคลองภาษีเจริญ 

อ่างแก้วถนนพัฒนาการ ม.2 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญแขวงบางหว้า 
เขตมีนบุรีทองสัมฤทธิ์บ้านบึงใหญ่ ม.18 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรีแขวงแสนแสบ 

บางเพ็งใต้คลองแสนแสบ ม.11 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรีแขวงมีนบุรี 

บำเพ็ญเหนือถนนสุขาภิบาล 2 ม.14 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรีแขวงมีนบุรี 

ศรีกุเรชาทรายกองดิน ม.1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรีแขวงแสนแสบ 

แสนสุขบ้านแสนสุข ม.2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรีแขวงมีนบุรี 

ใหม่ลำนกแขวกถนนสุวินทวงศ์ ม.10 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรีแขวงแสนแสบ 
เขตยานนาวาคลองภูมิแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวาแขวงช่องนนทรี 

คลองใหม่ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวาแขวงช่องนนทรี 

ช่องนนทรีถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวาแขวงช่องนนทรี 

ช่องลมถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวาแขวงช่องนนทรี 

ดอกไม้ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวาแขวงบางโพงพาง 

ด่านถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวาแขวงบางโพงพาง 

ทองบนแขวงบางโพงพาง เขตยานนาวาแขวงบางโพงพาง 

ปริวาศถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวาแขวงบางโพงพาง 

โพธิ์แมนคุณารามแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวาแขวงช่องนนทรี 
เขตราชเทวีดิสหงษารามถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวีแขวงมักกะสัน 

ทัศนารุณสุนทริการามถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวีแขวงมักกะสัน 

พระยายังถนนพระราม 6 ตัดใหม่ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวีแขวงถนนเพชรบุรี 

อภัยทายารามถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีแขวงทุ่งพญาไท 
เขตราษฏร์บูรณะเกียรติประดิษฐ์ม.11 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะแขวงบางปะกอก 

แจงร้อนม.1 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะแขวงราษฎร์บูรณะ 

บางปะกอกถนนสุขสวัสดิ์ ม.1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะแขวงบางปะกอก 

ประเสริฐสุทธาวาสม.4 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะแขวงบางปะกอก 

ราษฎร์บูรณะถนนราษฎร์บูรณะ ม.10 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะแขวงบางปะกอก 

สนถนนราษฎร์บูรณะ ซ.สุขสวัสดิ์ ม.5 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะแขวงราษฎร์บูรณะ 

สารอดถนนสุขสวัสดิ์ ม.8 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะแขวงราษฎร์บูรณะ 
เขตลาดกระบังขุมทองคลองตาสอน ม.5 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบังแขวงขุมทอง 

ทิพพาวาสคลองลำกอไผ่ ม.7 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบังแขวงลำปลาทิว 

บำรุงรื่นคลองสาน ม.3 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบังแขวงคลองสามประเวศ 

บึงบัวคลองลำปลาทิว 3 ม.4 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบังแขวงลำปลาทิว 

ปลูกศรัทธาม.3 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบังแขวงลาดกระบัง 

ปากบึงถนนมีนบุรี-ลาดกระบัง ม.4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังแขวงคลองสองต้นนุ่น 

พลมานีย์บ้านทับยาว ม.2 แขวงทับยาว เขตลาดกระบังแขวงทับยาว 

ราชโกษาถ.สุขุมวิท ซ.อ่อนนุช แขวงขุมทอง เขตลาดกระบังแขวงขุมทอง 

ลาดกระบังบ้านลาดกระบัง ม.4 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบังแขวงลาดกระบัง 

ลานบุญถนนสุขุมวิท ซอยอ่อนนุช กม14 ม.7 แขวงลาดกระบัง   เขตลาดกระบังแขวงลาดกระบัง   

วชิรธรรมาวาสม.3 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบังแขวงขุมทอง 

สังฆราชาม.5 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบังแขวงลาดกระบัง 

สุทธาโภชน์คลองทับยาว ม.7 แขวงทับยาว เขตลาดกระบังแขวงทับยาว 

อุทัยธรรมารามม.11 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบังแขวงลำปลาทิว 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้